Școala Gimnazială Luizi-Călugăra

Comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău, România

Despre proiect
Titlul proiectului: „Școala ta este prietenoasă și sigură –S.T.E.P.S"
Finațator: Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +, Acțiunea cheie 1. Proiecte de mobilitate  
Beneficiar:   Școala Gimnazială Luizi- Călugăra, județul Bacău, România
Perioada de desfășurare: decembrie 2019- decembrie 2021
Scop
Proiectul urmărește dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale ale elevilor în vederea promovării diversității și egalității de șanse între elevi pentru crearea unui mediu școlar prietenos și sigur în care fenomenele de risc, cum ar fi cel de bullying şi de părăsire timpurie a școlii, să fie reduse substanțial. 

Obiective

-      formarea a 5 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Luizi-Călugăra în domeniul educației  non-formale în scopul dezvoltării competențelor cheie ale elevilor, motivării și implicării active a elevilor, modernizării designului educaţional și reducerea situațiilor de risc de abandon școlar, până în anul 2020;
-      formarea a 5 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Luizi-Călugăra în managerierea conflictului, dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor și prevenirea bullyingului în scopul bunei gestionări a colectivului de elevi, reducerea cazurilor de bullying și implicit a situațiilor de risc de abandon școlar;
-      instruirea cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale Luizi - Călugăra în domeniul educației non-formale și în managerierea conflictelor dintre elevi;
-       facilitarea incluziunii sociale elevilor școlii prin dezvoltarea competențelor sociale, civice, interculturale și digitale utilizând strategii specifice educației non-formale;
-      reducerea cazurilor de bullying cu 20% față de anul școlar precedent, prin proiectarea și aplicarea unei strategii de prevenire și gestionare a fenomenului de bullying;
-      diminuarea sitațiilor de risc privind părăsirea timpurie a școlii cu 10 % prin crearea unui mediu școlar motivant, prietenos și sigur;
-      informarea a 300 părinți, tutori și membrii ai comunității locale privind tehnicile de gestionare a conflictelor și de combatere a fenomenului de bullying; 
 -      dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de 3 proiecte de cooperare în scopul valorificării în comunitatea didactică europeană a produselor intelectuale și a exemplelor de bune practici din proiect;
Activități
Produsele proiectului

Strategie de prevenire și gestionare a fenomenului de bullying

„Educația nonformală. Ghid metodologic de bune practici”

Ghid de bune practici „Combaterea bullying-ului”

„Marea carte a prieteniei”

„Club STEPS online”

Beneficii așteptate

-      îmbunătățirea competențelor și abilităților elevilor: de a comunica în limba maternă, de a relaționa,  de a învăța să învețe, de a utiliza calculatorul în siguranță, de a comunica în limbi străine;
-      dezvoltarea spiritului de inițiativă, a toleranței;
-      sensibilizare culturală şi exprimare artistică;-      dezvoltarea inteligenței emoționale;
-      familiarizarea elevilor cu tehnici de gestionare a conflictelor și combatere a bullyingului;
-      dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale;
-      creșterea motivației pentru învățare;
-      reducere a cazurilor de violență în rândul copiilor;
-      îmbunătățirea competențelor și abilităților cadrelor didactice  în domeniul combaterii fenomenului de bullying și al domeniul educației non-formale;
-      însușirea unor noi metode de gestionare a conflictelor și dezvoltare inteligenței emoționale ale elevilor; 
-      aplicarea unor metode noi de predare, prin utilizarea instrumentelor digitale și social-media la clasă, în activități non-formale și în derularea unor proiecte educaționale;
-      modernizarea ofertei educaționale: planificarea, dezvoltarea și implementarea unor scenarii inovatoare de învățare în acord cu tendințele europene;
-      cunoaşterii altor sisteme de educaţie din cadrul comunităţii europene,  schimbul de bune practici educaţionale;
-      însușirea valorilor morale și sociale, combaterea abandonului școlar; formarea de cetățeni capabili să se integreze mai ușor în societate, să devină cetățeni instruiți, activi, responsabili și înzestrați valori morale și sociale;
-      îmbunătățirea relațiilor de colaborare între instituții, de relaționare interpersonală vom realiza o familiarizare a părinților și membrilor comunității cu tehnici de gestionare a conflictelor; 
-      conștientizarea la nivelul populației locale a urmărilor negative ale bullying-ului și familiarizarea ei cu tehnici de gestionare a conflictelor pentru îmbunătățirea climatului social și familial;