Școala Gimnazială Luizi-Călugăra

Comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău, România

Povestea Erasmus+ continuă

„S.T.E.P.S – Școala ta este prietenoasă și sigură”  reprezintă noul proiect Erasmus+ KA1 care se derulează la Școala Gimnazială Luizi-Călugăra în perioada decembrie 2019 - decembrie 2021. Scopul proiectului este crearea unui mediu școlar sigur și atractiv care să faciliteze integrarea socială a elevilor și să combată fenomenul de bullying. Activitățile acestui proiect vor integra, de asemenea, competențele digitale și de combatere a prevenirii timpurii a școlii, dobândite în proiectul Erasmus+ anterior,  „Școala ta – o școală pentru toți”, derulat la școala din Luizi-Călugăra în anul școlar 2017 – 2018.  

În cadrul actualului proiect S.T.E.P.S, vor avea loc două activități de mobilitate ale cadrelor didactice, urmate de valorificarea cunoștințelor dobândite și diseminarea rezultatelor în școală și în afara acesteia. Prima mobilitate constă în participarea a cinci cadre didactice la cursul    Non formal learning – the golden door for an innovative future for schools   , furnizat de New Horizonts Malta în Lisabona, Portugalia. În cea de a doua mobilitate, tot cinci cadre didactice vor participa la cursul    Gestionarea conflictelor, inteligența emoțională și prevenirea bullying-ului, furnizat de EUROPASS Teacher Academy, în Barcelona, Spania.  

           Competențele dobândite la cursuri vor fi valorificate în școală atât prin workshop-uri și activități de diseminare, cât și prin activități practice la nivelul clasei și al școlii, prin proiecte de activități non-formale:    Marea carte a prieteniei,    Clubul S.T.E.P.S online    sau    Ziua dulce   , prin două proiecte eTwinning:    NO bullying!    și    Educația non-formală pentru dezvoltarea personală, dar și prin diseminarea în cadrul școlii și a comunității didactice locale, naționale și internaționale a cunoștințelor și competențelor dobândite în mobilități. De asemenea, în cadrul proiectului, vor fi elaborate o    Strategie de prevenire și gestionare a fenomenului de bullying    și două ghiduri de bune practici intitulate:    Educația non-formală și, respectiv,  combaterea fenomenului de bullying.  

„Muncim cu pasiune pentru ca la școala noastră elevii să vină cu drag, într-un mediu prietenos și să își dezvolte competențele sociale, civice, interculturale și digitale atât de necesare într-o societate modernă sănătoasă. Programul  Erasmus+   ne oferă oportunitatea de a consolida o școală sigură, plăcută de elevi și în acord cu dezideratele cheie ale secolului XXI ”, a declarat Monica-Iuliana Cernat, coordonatoarea proiectului S.T.E.P.S.